Introduction - Innledning

 

The long story behind the foundation of this Society can be summerised as follows.

 

In the academic year 1967-69 there was given lectures in ancient Egyptian language by the professor of History of Religion Alf Kragerud in the University of Bergen, Norway.  The three members of the board attended these lectures and later pursued egyptological interests in different ways: KH Ekle and J Sognstad continued with ancient Egyptian and a degree in Coptic, A Hauken continued with Egyptian as part of a theological curriculum, especially in relation to the Old Testament.

           

The three have travelled extensively in Egypt, KHE lived in Cairo for more then a year – as stipendiate of the Egyptian state - JS has lectured broadely on comparative aspects of The new testament and the Coptic Gospels; he has also translated the Gospel of Judas into Norwegian. AH has systematically explored and photographed most of the ancient sites. 

           

Time has come to share some of our impressions with others.  We could think of no better way of doing so than to offer a homepage for a society which naturally had to be called Bergen Egypt Exploration Society.  It is our hope that many will visit our  egyptological “site”.  We made it in order to share the joy and stimulus that ancient Egypt can give to modern man.     

 

 

Når vi har gått til det skritt å grunnlegge Bergen Egypt Exploration Society, er det som resultat av mange års arbeide med Egypt, hedensk som kristent, gammelt som moderne.

           

Starten på det hele er de forelesninger i gammelegyptisk som professor Alf Kragerud holdt ved Bergen universitet i det akademiske år 1967-69, som grunnleggerne av vårt selskap deltok i og som de har videreført på forskjellig vis (alle hadde bakgrunn i klassiske sprog).  Professor Kragerud som også er utdannet i Tyskland knytter selskapet til den banebrytende tradisjonen fra Berlin som går tilbake til Adolf Erman og Kurt Sethe.  KH Ekle og J Songstad gikk videre til studiet av koptisk; begge har reist mye i Egypt og kjenner landskapet så vel som den sproglige og kulturhistoriske bakgrunnen svært godt.  A Hauken fortsatte med det faraoniske materialet og fikk bruk for dette i arbeidet med Det gamle testamente, samt i mange andre sammenhenger; han har oppsøkt og fotografert de viktigste stedene på Egypt-kartet. 

           

Det kom som en logisk konklusjon på all denne aktiviteten å stifte et Egypt Exploration Society – det eneste av sitt slag - og etablere en hjemmeside til publisering av våre resultater, samt å invitere andre til å delta.

 

Dette er herved gjort.