STATUTES of the SOCIETY - Selskapets formål:

 

To promote interest in Pharaonic and Christian Egypt

 

To spread information about ancient and modern Egypt

 

To encourage the study of the ancient Egyptian language and Coptic

 

To discuss ancient Egyptian religion

 

To present articles on different topics

 

To present literature on ancient Egypt

 

 

Å fremme interessen for det faraoiske og kristne Egypt

 

Å spre informasjon om det gamle og moderne Egypt

 

Å oppmuntre til studiet av gammelegyptisk og koptisk

 

Å diskutere egyptisk religion

 

Å tilby artikler om forskjellige egyptologiske emner

 

Å presentere moderne litteratur om det gamle Egypt